10 สิงหาคม 2552

การเป็นครูที่ดี ทำอย่างไร


ครูที่ดี เป็นกันได้อย่างไร

ในที่นี้ผมขอ ค้นหาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ต จากบางแหล่ง เพื่อให้เพื่อนครูได้อ่านกัน บางท่านอาจจะได้อ่านกันบ้างแล้ว ผมจึงอย่างหาบทความดีๆ จากหลายๆ แง่มานำเสนอบ้าง ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ และปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตครูอย่างเราๆ นั้นเอง


ฉะนั้น การเป็นครูต้องเป็นอย่างที่ว่า เข้าถึง และเข้าใจ ในทุกๆ ด้านเพื่อเป็นครูที่ดี สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา เบื่องต้นให้กับศิษย์ของเราได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นบทความสั้นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และครูดีเด่น มาซัก 2 บทความ ดังนี้


น.ส.สุคนธ์ทิพย์ สุกสี นักเรียนโรงเรียนไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า
"ครูที่ดี คือครูที่มอบความรู้ ไม่ปิดบังความรู้ สอนโดยไม่หวังอามิสสินจ้าง หวังดีกับศิษย์ และต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีของศิษย์ เป็นทั้งพี่เลี้ยงและพ่อแม่ ซึ่งครูในดวงใจของหนูคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งหนึ่งขณะตามเสด็จฯพระองค์ ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับเหล่านักเรียนที่ท่านทรงสอนว่า เรียนอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ตั้งใจเรียนจริง ซึ่งดิฉันก็น้อมนำกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติทุกวันนี้"

นางพิมพา สุขวิบูลย์ ครูดีเด่นประจำปี 2546 กล่าวว่า
"สิ่งที่ครูควรสร้างคือ กำลังใจ เพราะครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่ 2 ดังนั้น ควรเป็นกันเองและให้กำลังใจศิษย์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าถาม และกล้าแสดงออก การทำให้เด็กไว้วางใจจะทำให้เด็กกล้าเล่าปัญหาด้วย นอกจากนี้ ครูที่ดีควรจะสร้างแหล่งการเรียนที่หลากหลายด้วย"

จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของครูที่ดี และเป็นครูในฝันสำหรับผู้เรียนก็คือ ครูที่พร้อมที่จะเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกัน จากทรรศนะที่ได้นำมากล่าวทั้งหมดในข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า นี่คือตัวอย่างอันดีงามส่วนหนึ่งของครูที่ดีและเป็นครูในฝันที่ศิษย์ต้องการ ครูในฝันต้องมีการพัฒนาความรู้สติปัญญาตลอดเวลา มีเมตตามีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเป็นแม่พิมพ์ที่เลิศล้ำด้วยคุณค่าครูทุกคนต้องช่วยกันร่วมสร้าง สรรค์ให้ฝันของศิษย์เป็นจริง ดังนั้นผู้ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นครูก็ควรที่จะนำทรรศนะที่ได้ รับจากบทความเรื่องนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนให้เป็นครูที่ ดีต่อไปในอนาคตและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสถาบันครูจะต้องเป็นสถาบันน่านับถือและ น่าเลื่อมใสหากผู้ที่จะเป็นครูสามารถปฏิบัติตนได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นและใน อนาคตประเทศของเราจะต้องเต็มไปด้วยครูที่ดีและเป็นครูในฝันของผู้เรียนได้ อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
ครูจิตรประภา พึ่งขุดทด โรงเรียนคลองทรงกระเทียม กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น